The Black Ice (52480)
share
Manager: dimac
Country: Makedonija
League: MKD BB Elita
Rival: Mongols
World Rank: 212
Country Rank: 3
BBM Tier: B3
Last Online: 06/01/2023

Second Team:
dragonfly18
Country: Utopia
League: IV.26
BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey
Switch
Збогум dragonfly84, добредојде The Black Ice
Posted on 06/04/2020

Порафи новонастанатата ситуација со COVID-19, дојде до промена на спонзорот. Би сакале да се заблагодариме на досегашниот спонзор и му посакуваме да ја преброди финансиската криза.

Во останатите филмски новости, идеме јако кон прва лига со новиот спонзор, бидете така!

share
Trophies (Supporter feature)
Flags (Supporter feature)
Advertisement