Travelersss (92579)
share
Manager: ACohen
Online
Country: Israel
League: II.4
Rival: Caesar 1982
World Rank: 1875
Country Rank: 34
BBM Tier: 2

Second Team:
Assistersss
Country: Utopia
League: IV.52
BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey
Switch
Travelersss זיכיון נוצר!
Posted on 11/22/2020

זה הוא יום חג בבאזרביטר כאשר מנהלי הליגה מכריזים על כניסת קבוצה חדשה לליגה - Travelersss. הקבוצה תרם שיחקה משחק רשמי אחד אבל כבר יש דיבורים רבים מסביב לזכין החדש והמרגש. האהדים נעמדים בשורות בקופות בכדי למהר ולקנות מנויים עונתיים, התקשורת מחפשת בחדרי חדרים אחרי סיפורים עסיסיים בקבוצה, וערוצי הטלויזיה רבים מי ישדר את משחקי הקבוצה.

עם מנהל הקבוצה ACohen כרגע העתיד נראה ורוד ל Travelersss. המסע שלהם להפוך לקבוצה הטובה בבאזרביטר מתחיל עכשיו!

share
Trophies (Supporter feature)
Flags (Supporter feature)
Advertisement