Draft summary for league IV.7 in season 59
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Nefediev, Alexander LOS LAKERS dag 1 1
Martyukhin, Denis Kepki 2 1
Sobennikov, Vadim Челябинск 3 1
Prokhorov, Yury NaZaR_ZV 4 1
Mulev, Denis Зенит 1 5 1
Mazurok, Nikita Gastarbeiters 6 1
Golosovskiy, Kirill OLIMPIA Union 7 1
Zavadovskiy, Valentin Hooly Guns 8 1
Kuligin, Valentin Hamersley 9 1
Khasanov, Kirill Dendroids 10 2
Butrin, Yuly Meat Packers Ikonikovo 11 1
Nabiulin, Alexey BC URGUPS 12 1
Platov, Apollon Spartak Moscow 13 1
Veretenov, Emelyan Parus 14 1
Ozerov, Evgeny Baltic Knights 15 1
Misnikov, Vyacheslav Invaders Pavlovichi 16 1
Draft Round 2
Isabekov, Oleg LOS LAKERS dag 17 2
Makiev, Stanislav Kepki 18 2
Shirkunov, Alexander Челябинск 19 2
Sotskiy, Vsevolod NaZaR_ZV 20 2
Safronov, Stepan Зенит 1 21 2
Nasonkin, Veniamin Gastarbeiters 22 2
Kremeshkov, Oleg OLIMPIA Union 23 2
Kapelyush, Borislav Hooly Guns 24 3
Gnyubkin, Valentin Hamersley 25 3
Sharan, Andriy Dendroids 26 4
Shkiperov, Yaroslav Meat Packers Ikonikovo 27 2
Gorbunov, Igor BC URGUPS 28 2
Potin, Timur Spartak Moscow 29 2
Lelyavin, Evgeny Parus 30 5
Vereshchagin, Vsevolod Baltic Knights 31 5
Dzhalilov, Gennady Invaders Pavlovichi 32 3
Draft Round 3
Chigarev, Boris LOS LAKERS dag 33 9
Chiryatiev, Rudolf Kepki 34 3
Zaporozhets, Albert Челябинск 35 9
Kirichuk, Taras NaZaR_ZV 36 3
Serednjak, Mechyslav Зенит 1 37 8
Kuchenkov, Evgeny Gastarbeiters 38 3
Pospelov, Prokhor OLIMPIA Union 39 8
Tsygankov, Yan Hooly Guns 40 12
Sibirtsev, Yaroslav Hamersley 41 25
Shtern, Leonid Dendroids 42 8
Machikhin, Alexander Meat Packers Ikonikovo 43 4
Matsuev, Anton BC URGUPS 44 10
Bulakaev, Anatoly Spartak Moscow 45 6
Drachuk, Anatoly Parus 46 11
Tatsenko, Andrei Baltic Knights 47 12
Kharinskiy, Oleg Invaders Pavlovichi 48 45
Advertisement