BuzzerBeater Forums

Iran - I.1 > جام حذفی

جام حذفی

Set priority
Show messages by
From: Roozbeh
This Post:
00
270483.1
Date: 05/14/2015 17:47:12
Alley.Oops
Bartar
Overall Posts Rated:
8484
وقت همگی بخیر

!بنظرم جذابیت بازیهای حذفی یک چیز دیگست
(من که بیشتر با حذفی کیف میکنم)
نظر شما دوستان چیه؟

کل کل فراموش نشه

+1

Last edited by Roozbeh at 05/14/2015 18:06:23

From: Roozbeh
This Post:
11
270483.2 in reply to 270483.1
Date: 05/14/2015 18:11:15
Alley.Oops
Bartar
Overall Posts Rated:
8484
بنظرم این فصل دسته 2 ای ها خوب تیمهاشون تو حذفی نتیجه میگیرند

خواستم بپرسم چرا من باید هر فصل با سهند رو در رو بشم؟

فصل قبل میزبان بودن! این فصل هم همینطور...

البته سهند جان ناگفته نماند مثل همیشه با تمام قوا خواهم آمد

خودت رو آمده کن

+1

This Post:
11
270483.3 in reply to 270483.2
Date: 05/14/2015 20:04:57
Shahin.Boushehr
II.4
Overall Posts Rated:
140140
این راندم تنها بازی مهم بازی سهند و روزبه اس

منم که همچنان با تیم های دسته 3 ای بازی دارم

:D

This Post:
11
270483.4 in reply to 270483.2
Date: 05/15/2015 02:59:00
The Persian Gulf
Bartar
Overall Posts Rated:
211211
به به چه شود

یکی از تیم های تهرانی باید حذف بشه که خیلی حیف اما چاره ای نیست

امیدوارم بازی قشنگی ببینیم

This Post:
00
270483.5 in reply to 270483.3
Date: 05/15/2015 03:57:08
Alley.Oops
Bartar
Overall Posts Rated:
8484
این راندم تنها بازی مهم بازی سهند و روزبه اس

منم که همچنان با تیم های دسته 3 ای بازی دارم

:Dاصل خوش شانسی از بس! ;)

:)) اگر دسته 4 داشتیم، با دسته 4 بازی میکردی

بنظرت حالا کدوممون برنده بازی حذفی هستیم؟ من یا سهند؟

This Post:
00
270483.6 in reply to 270483.4
Date: 05/15/2015 04:01:31
Alley.Oops
Bartar
Overall Posts Rated:
8484
به به چه شود

یکی از تیم های تهرانی باید حذف بشه که خیلی حیف اما چاره ای نیست

امیدوارم بازی قشنگی ببینیم


مهدی جون خیلی این هفته برای من بد بود!

بازی لیگم رو که کوارتر آخر از دست دادم! حذفی هم از دست بدم کامل میشه بد شانسی!

این هفته برنده هستی خودت دیگه؟

This Post:
00
270483.7 in reply to 270483.6
Date: 05/15/2015 04:43:22
The Persian Gulf
Bartar
Overall Posts Rated:
211211
به امید خدا برنده ام

بازی خیلی سختی نیست میشه ی راند دیگه بالا اومد

This Post:
00
270483.8 in reply to 270483.5
Date: 05/15/2015 08:11:06
Shahin.Boushehr
II.4
Overall Posts Rated:
140140
بازی هم تو خونه سهنده سخت میشه انتخاب کرد .

بعدم من کجام خوش شانسه ؟؟ 2 تا بازی آخر لیگم رو که باختم برو یه نگا بنداز بعد ببین چطور من خوش شانسم اخه

This Post:
11
270483.10 in reply to 270483.9
Date: 05/16/2015 09:35:49
The Persian Gulf
Bartar
Overall Posts Rated:
211211
سهند جان منظور از حرفت اینه که می خوای به روزبه راه بدی؟

From: Roozbeh

This Post:
22
270483.11 in reply to 270483.9
Date: 05/16/2015 18:55:15
Alley.Oops
Bartar
Overall Posts Rated:
8484
چون نماینده ایرونی تو بی 3، اگر برنامه ای برای بی 3 داری این فصل من میتونم بازی رو واگذار کنم بلکه تو حذفی هم بمونی و کمک اندکی باشه برای تیمت.


البته اگر مشکلی از نظر کسی نداره


در غیر این صورت روند معمول بازی رو ادامه میدیم و هر اتفاقی امکان داره بیوفته در نهایت حتی باخت من طبق معمول :دی