The Persian Gulf (146786)
share
Manager: LA-Mehdi vatanparast
Country: Iran
League: Bartar
Rival: Shahin.Boushehr
World Rank: 1959
Country Rank: 9
Last Online: 06/25/2019
BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey
Switch
قهرمانی
Posted on 12/14/2018

امروز هواداران بعد از 5 سال به جامی ارزشمند رسیدند. این جام واسه هواداران عزیز که تو سرما و گرما ، تو روزهای اوج و افول از تیم حمایت کردن و تیم تنها نذاشتن.

این قهرمانی میتونست زودتر اتفاق بیافته ولی به دلیل بی تجربگی بنده و خرید های اشتباه این امر تا به امروز محقق نشده بود. اما الان دیگه نباید به گذشته نگاه کرد و باید رو به جلو پیش رفت. الن به جامی که دوستش داشتم یعنی جام حذفی رسیدم و امیدوارم این راه ادامه پیدا کنه.

آذر ماه خیلی اتفاق های خوبی و شیرینی تو زندگیم افتاد و این قهرمانی شیرینی این اتفاق ها رو بیشتر کرد.

در آخر می خوام از همه کسانی که به من انگیزه ادامه بازی کردن بدن ممنون باشم.

share
Trophies (Supporter feature)
Flags (Supporter feature)
Advertisement