Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Vitaka Banerjee 6 26.8 31-60 0.517 12-22 0.545 4-10 0.400 0.7 3.0 4.5 0.7 1.2 0.2 2.0 13.0 5.3
Vighanaraj Bhushan 6 32.6 37-76 0.487 9-19 0.474 14-23 0.609 1.8 4.5 3.7 1.8 1.3 0.2 3.0 16.2 4.3
Cheranpandian Bisaria 6 14.5 27-45 0.600 3-6 0.500 8-11 0.727 1.8 4.5 2.2 0.7 0.7 0.2 1.3 10.8 5.5
Shikhin Kumar 3 1.6 1-1 1.000 0-0 0.000 0-0 0.000 0.3 0.7 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 NR
Amil Makkar 4 2.8 3-6 0.500 2-3 0.667 1-2 0.500 0.2 0.5 0.8 0.0 0.5 0.0 0.0 2.2 NR
Dhinakasundaram Malhotra 6 39.7 48-101 0.475 16-32 0.500 14-25 0.560 0.7 4.5 5.2 0.5 1.8 0.8 2.0 21.0 6.8
Vachan Mukherjee 6 36.8 30-66 0.455 5-10 0.500 6-16 0.375 2.0 8.2 3.0 2.0 0.7 0.8 2.5 11.8 4.4
Candranana Pande 6 28.7 18-40 0.450 1-3 0.333 0-8 0.000 1.5 5.2 6.5 1.3 1.0 1.3 1.7 6.2 2.5
Alok Selim 6 33.5 34-71 0.479 4-7 0.571 9-30 0.300 2.3 11.0 2.3 0.7 0.7 0.3 0.5 13.5 4.8
Chhatrabhuj Singh 6 15.1 11-32 0.344 2-6 0.333 9-10 0.900 0.3 2.5 1.8 0.3 0.8 0.3 1.5 5.5 3.7
Gary Speakman 2 4.6 1-1 1.000 0-0 0.000 1-2 0.500 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.8
Dhanu Vikesh 6 8.1 10-21 0.476 2-5 0.400 3-6 0.500 0.2 1.0 0.3 0.5 0.3 0.2 0.5 4.2 3.9
Season Average 5 120 0.483 0.496 0.483 11.7 45.2 30.5 8.5 9.0 4.3 15.0 104.5 23
Total 6 1440 251-520 56-113 69-143 70 271 183 51 54 26 90 627
Advertisement