Draft summary for league III.13 in season 64
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Bilan, Valery SerenitySports 1 1
Abushinov, Vasily Golden Grizzlies Goldback 2 1
Domashev, Anatoly darkhan 3 1
Pilnik, Emmanuil KDA 4 1
Filchagin, Konstantin impulse 5 1
Konstantinov, Vyacheslav 🍀 Celtics 6 1
Nazarchuk, Grigory sfakas 7 1
Nemchenko, Roman SaintP Bulldogs 8 1
Sheynman, Yury HaslHardFlava 9 1
Poglazov, Vyacheslav Dorogino Scumbags 10 1
Machikhin, Viktor Petersburg Bears 11 2
Safronov, Egor KK_SAMARA 12 1
Pliner, Vyacheslav OZ Birds 13 1
Repetun, Anton Nuggets Medovka 14 1
Smertin, Karp Flash Maryavaara 15 1
Drobyshev, Gennady Samara Red Devils 16 1
Draft Round 2
Pinchuk, Gleb SerenitySports 17 2
Karamyshev, Alexey Golden Grizzlies Goldback 18 2
Voronin, Valerian darkhan 19 4
Krayushkin, Felix KDA 20 4
Mescherskiy, Evgeny impulse 21 3
Yakubovich, Sergey 🍀 Celtics 22 2
Kashlikov, Arkady sfakas 23 2
Sinkov, Vladislav SaintP Bulldogs 24 4
Torshin, Zakhar HaslHardFlava 25 2
Rebenkov, Vladislav Dorogino Scumbags 26 2
Shved, Evgeny Petersburg Bears 27 6
Kostousov, Ivan KK_SAMARA 28 2
Serebryakov, Voldemar OZ Birds 29 2
Brodetskiy, Vitaly Nuggets Medovka 30 4
Cheremisinov, Arkady Flash Maryavaara 31 3
Mazhaev, Akim Samara Red Devils 32 5
Draft Round 3
Lokalov, Sergey SerenitySports 33 4
Puzikov, Oleg Golden Grizzlies Goldback 34 7
Voronovich, Ernst darkhan 35 6
Talumets, Lasse KDA 36 10
Lukichev, Evdokim impulse 37 6
Palgov, Rostislav 🍀 Celtics 38 7
Miroshnik, Matvey sfakas 39 4
Dubchak, Georgy SaintP Bulldogs 40 10
Kharinskiy, Vyacheslav HaslHardFlava 41 3
Krasakov, Andrey Dorogino Scumbags 42 13
Okolodkov, Filipp Petersburg Bears 43 9
Epifanovskiy, Viktor KK_SAMARA 44 12
Kolenko, Andrey OZ Birds 45 4
Belotskiy, Veniamin Nuggets Medovka 46 15
Rubeko, Nikolay Flash Maryavaara 47 4
Soytu, Ismail Samara Red Devils 48 38
Advertisement