Draft summary for league III.13 in season 59
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Deyneka, Alexey Manateren 1 1
Omelchenko, Gennady LosAngelesLakers№24 2 1
Volkovskiy, Vladimir Green Bay Boganovskiy 3 1
Vilis, Emanuels Pressure Skrinzhi 4 1
Lebedev, Vladislav T-Mac from Ptz 5 1
Gotlib, Oleg Renegades Medorkhoy 6 1
Pochaev, Spartak Rust91 7 1
Darmogray, Leonid BRICS Dream.com 8 2
Buzaronov, David BK im.Staduhina 9 1
Kvochkin, Alexander Bulldozers Kuznetsov 10 1
Liseenkov, Igor Iron Blagoveshchenka 11 1
Rudenko, Valentin sfakas 12 2
Maley, Dmitry KDA 13 1
Mantsevich, Renat ZENIT 69 14 1
Mashurov, Boris Сибирские Медведи 15 2
Simonov, Ruben darkhan 16 1
Draft Round 2
Shesterikov, Anton Manateren 17 4
Peresypkin, Ilya LosAngelesLakers№24 18 3
Litvin, Stanislav Green Bay Boganovskiy 19 4
Utkin, Porfiry Pressure Skrinzhi 20 2
Andrukovich, Veniamin T-Mac from Ptz 21 3
Kostyrya, Yury Renegades Medorkhoy 22 2
Soroka, Ignatiy Rust91 23 2
Benediktov, Andrey BRICS Dream.com 24 5
Chernokrylov, Vyacheslav BK im.Staduhina 25 6
Dashevskiy, Alexander Bulldozers Kuznetsov 26 12
Nosenko, Vasyl Iron Blagoveshchenka 27 3
Komarov, Trofim sfakas 28 3
Gendler, Vyacheslav KDA 29 2
Borodatov, Kirill ZENIT 69 30 2
Iudin, Ilya Сибирские Медведи 31 5
Kostrov, Yury darkhan 32 3
Draft Round 3
Davydov, Orest Manateren 33 6
Bulushev, Valery LosAngelesLakers№24 34 6
Sokolov, Pavel Green Bay Boganovskiy 35 8
Leonov, Alexey Pressure Skrinzhi 36 3
Apolonov, Sergey T-Mac from Ptz 37 9
Kann, Boris Renegades Medorkhoy 38 3
Karyaev, Boris Rust91 39 10
Skresanov, Konstantin BRICS Dream.com 40 7
Gruzdov, Boris BK im.Staduhina 41 23
Naprienko, Igor Bulldozers Kuznetsov 42 15
Gavrilov, Mikhail Iron Blagoveshchenka 43 11
Menkin, Marat sfakas 44 5
Chudinov, Svyatoslav KDA 45 3
Shkapov, Grigory ZENIT 69 46 34
Khamzin, Maxim Сибирские Медведи 47 17
Zhinzhikov, Marat darkhan 48 30
Advertisement