Draft summary for league III.6 in season 59
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Babich, Sergey Crazy Golden Warriors 1 1
Aliferovich, Vadim marik team 2 1
Krestnikov, Georgy Imperial Romanov 3 1
Novskiy, Alexander Enisey_Kras 4 2
Makovskiy, Evgen Petersburg Bears 5 1
Gnezdov, Viktor Smelly Skunks 6 1
Khilkov, Evgeny Ямакаси 7 1
Kapustin, Valerian Vasileostrovskay 1 8 2
Ponikarov, Gennady yuristy 9 2
Kleyman, Prokopiy Starboys 10 1
Erdman, Boris Pivasik 11 1
Khaylov, Andronik Alecksandro 12 1
Gaydaenko, Yaroslav Gang Bangers 13 1
Pletnikov, Grigory Ural-greit 14 1
Malykhin, Ruslan Peresvet 15 2
Agapov, Konstantin GELEZO 16 2
Draft Round 2
Mostov, Vladimir Crazy Golden Warriors 17 4
Palekhov, Nikolay marik team 18 2
Torgovtsev, Vsevolod Imperial Romanov 19 2
Mansurov, Dmitry Enisey_Kras 20 3
Volodin, Artem Petersburg Bears 21 3
Krasikov, Alexander Smelly Skunks 22 3
Shustik, Mikhail Ямакаси 23 2
Volokh, Dmytro Vasileostrovskay 1 24 4
Britikov, Ippolit yuristy 25 3
Shulyatiev, Nikolay Starboys 26 8
Ermakov, Nikolay Pivasik 27 3
Streltsov, Spartak Alecksandro 28 5
Prudentov, Roman Gang Bangers 29 2
Korotkiy, Gleb Ural-greit 30 7
Razinkin, Lev Peresvet 31 8
Kudlenok, Ruslan GELEZO 32 5
Draft Round 3
Alekseychik, Vadim Crazy Golden Warriors 33 7
Tochilin, Anatoly marik team 34 10
Groshev, Ilya Imperial Romanov 35 4
Teremetskiy, Georgy Enisey_Kras 36 6
Nedzvetskiy, Sergey Petersburg Bears 37 7
Shitikov, Sergey Smelly Skunks 38 8
Tadzhibaev, Alexey Ямакаси 39 4
Tambovtsev, Maximilian Vasileostrovskay 1 40 9
Pilyugin, Mikhail yuristy 41 4
Pervov, Andrei Starboys 42 18
Vorona, Akim Pivasik 43 15
Aladyin, Alexander Alecksandro 44 8
Kozodaev, Petr Gang Bangers 45 35
Pastushok, Konstantin Ural-greit 46 9
Bezrukov, Grigory Peresvet 47 26
All, Meelis GELEZO 48 28
Advertisement