Draft summary for league III.6 in season 63
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Bizuns, Eriks Lianozovskiy VBC 1 1
Berezovskiy, Vitaly Hippopotamuses 2 1
Somov, Alexey Great Novgorod Cats 3 1
Korobeynikov, Semen OLDMANS 4 1
Orlov, Andrey Sibiryak 5 1
Geranin, Evgeny T-Mac from Ptz 6 1
Zhitnikov, Maxim Odin.Turtles 7 1
Pimenov, Igor Spinners Talovka 8 1
Kruglov, Artem Vicktoria 9 1
Pivovar, Veniamin Pozorisha 10 3
Ruzhenkov, Felix Земляки 11 3
Pervenenok, Viktor without warning or mercy 12 2
Gridyushko, Svyatoslav Moscow Red Devils 13 2
Moin, Lev Alecksandro 14 5
Sergienko, Vladimir Flying penguins 15 1
Ait, Meelis Russian Hackers 16 1
Draft Round 2
Sadofiev, Gennady Lianozovskiy VBC 17 2
Tikhonov, Pavel Hippopotamuses 18 2
Sterligov, Oleg Great Novgorod Cats 19 2
Ezhov, Gennady OLDMANS 20 2
Mogilny, Andrey Sibiryak 21 2
Shlyakhtov, Gennady T-Mac from Ptz 22 2
Kubantsev, Valery Odin.Turtles 23 3
Mashurov, Arkady Spinners Talovka 24 3
Zakharchuk, Yaroslav Vicktoria 25 2
Belyaev, Andrey Pozorisha 26 8
Saveliev, Mikhail Земляки 27 4
Malinovskiy, Stanislav without warning or mercy 28 4
Lavruk, Gennady Moscow Red Devils 29 4
Khakimov, Gennady Alecksandro 30 6
Krasavtsev, Albert Flying penguins 31 2
Mitrokhin, Artem Russian Hackers 32 3
Draft Round 3
Tabuev, Alexey Lianozovskiy VBC 33 5
Ignatenkov, Artur Hippopotamuses 34 3
Novakov, Valentin Great Novgorod Cats 35 4
Golubev, Vladislav OLDMANS 36 3
Zemlyanov, Sergey Sibiryak 37 8
Kostyrkin, Vladislav T-Mac from Ptz 38 9
Prokhor, Ryurik Odin.Turtles 39 11
Voevodin, Boris Spinners Talovka 40 17
Vasyaev, Anton Vicktoria 41 5
Solokhin, Semen Pozorisha 42 9
Samsonov, Evgeny Земляки 43 8
Ostyakov, Pavel without warning or mercy 44 6
Molgachev, Nestor Moscow Red Devils 45 12
Khaletskiy, Semen Alecksandro 46 12
Aleksandrovich, Fedor Flying penguins 47 44
Lopyrev, Sergey Russian Hackers 48 47
Advertisement