Draft summary for league III.3 in season 63
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Kravalis, Dallis Jabberwockies 1 1
Sviridov, Vyacheslav Сибирские Медведи 2 1
Talynkov, Grigory Bustards 3 1
Khrapov, Anatoly Voronezh City Legs 4 1
Zagvozdkin, Roman Rastafarians Tolstukha 5 1
Malyukov, Vladimir Golden Eаgles 6 1
Rogushin, Evgeny BC Unics Kazan 7 1
Chikov, Leonard Laifai 8 1
Tikhonov, Demid Tough Guys (Prm) 9 1
Bashlykov, Gleb BC Khimki 10 1
Zakharevich, Svyatoslav Kardans 11 1
Eperev, Rinat Mashuk-kmv 12 2
Dzhamalov, Foma LosAngelsk 13 3
Gorlatov, Lev Костоломы 14 3
Dolmatov, Modest StealTeam 15 1
Shalimov, Stanislav Saint-Petersburg Lions 16 1
Draft Round 2
Dmitrov, Grigory Jabberwockies 17 2
Mak, Vsevolod Сибирские Медведи 18 3
Shchavelev, Andrey Bustards 19 3
Arzhanukhin, Anton Voronezh City Legs 20 5
Dudyrev, Vasily Rastafarians Tolstukha 21 2
Kiyanitsa, Marat Golden Eаgles 22 3
Konnikov, Oskar BC Unics Kazan 23 3
Elymanov, Grigory Laifai 24 2
Dyukov, Igor Tough Guys (Prm) 25 2
Chernozubov, Maxim BC Khimki 26 2
Parfentiev, Viktor Kardans 27 2
Ananin, Andrey Mashuk-kmv 28 3
Pavlushov, Artem LosAngelsk 29 10
Blyumin, Semen Костоломы 30 5
Temnov, Evgeny StealTeam 31 3
Bechik, Alfred Saint-Petersburg Lions 32 8
Draft Round 3
Kulkov, Vladislav Jabberwockies 33 4
Boltnev, Denis Сибирские Медведи 34 5
Prima, Anton Bustards 35 4
Lavrikov, Igor Voronezh City Legs 36 8
Natsin, Efrem Rastafarians Tolstukha 37 21
Kol'chenko, Andriy Golden Eаgles 38 6
Belogarov, Boleslav BC Unics Kazan 39 14
Bushinskiy, Nikolay Laifai 40 8
Zibert, Fedot Tough Guys (Prm) 41 25
Reynik, Grigory BC Khimki 42 6
Jonitis, Arvis Kardans 43 14
Mukhin, Yakov Mashuk-kmv 44 4
Boytsov, Nikodim LosAngelsk 45 19
Aipov, Alexey Костоломы 46 39
Boykin, Vladimir StealTeam 47 24
Dolzhikov, Prokofiy Saint-Petersburg Lions 48 42
Advertisement