Draft summary for league IV.62 in season 63
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Evstratov, Andrey yuristy 1 1
Gritsun, Pavel Shadrinsk Flyers 2 1
Naydenko, Nikolay RBC Kurgan Leopards 3 1
Zhilenko, Pavel Nizhny Novgorod 4 1
Sergeenko, Rodion Plan 9 Iz Kosmosa 5 3
Balabin, Alexey Starsik 6 1
Smolyar, Roman Dirty Alligators 7 1
Taktarov, Robert Petroskoi 8 1
Menshchikov, Valentin Insomnia Nights 9 2
Chelmakin, Gennady Gyrophase 10 1
Parievskiy, Andrey Salt Dogs Severnyy 11 1
Skakunov, Alexander Malasian Express 12 1
Drizovskiy, Lev JagersB4E 13 1
Barakov, Vyacheslav River Hawks Oroyëk 14 1
Pedan, Viktor Bulls Adovshchina 15 3
Shovkun, Konstantin Breakers Khutorskoy 16 2
Draft Round 2
Kolchugin, Ivan yuristy 17 4
Laryushkin, Nikolay Shadrinsk Flyers 18 6
Kochurov, Vitaly RBC Kurgan Leopards 19 2
Pavlenko, Andrey Nizhny Novgorod 20 3
Shabaldin, Denis Plan 9 Iz Kosmosa 21 6
Sherman, Valery Starsik 22 3
Zhiganov, Eduard Dirty Alligators 23 4
Opanasenko, Konstantin Petroskoi 24 3
Lugovskoy, Borys Insomnia Nights 25 3
Pechenov, Sidor Gyrophase 26 3
Volnov, Alexey Salt Dogs Severnyy 27 10
Poylov, Ilya Malasian Express 28 5
Naumovich, Alexander JagersB4E 29 4
Kalyamin, Elisey River Hawks Oroyëk 30 3
Panchenko, Andrey Bulls Adovshchina 31 7
Tashirev, Mark Breakers Khutorskoy 32 3
Draft Round 3
Skripko, Vyacheslav yuristy 33 5
Zheldakov, Denis Shadrinsk Flyers 34 10
Mironychev, Vadim RBC Kurgan Leopards 35 3
Kupchenko, Vitaly Nizhny Novgorod 36 7
Reukov, Vladislav Plan 9 Iz Kosmosa 37 11
Neznanov, Yury Starsik 38 7
Rodionov, Pavel Dirty Alligators 39 5
Romenskiy, Ilya Petroskoi 40 6
Solonin, Roman Insomnia Nights 41 8
Kaberov, Nikolay Gyrophase 42 11
Saraev, Roman Salt Dogs Severnyy 43 16
Zamorin, Roman Malasian Express 44 6
Mizyakov, Gennady JagersB4E 45 6
Nifantov, Kim River Hawks Oroyëk 46 20
Ius, Miroslav Bulls Adovshchina 47 8
Kuropatkin, Vyacheslav Breakers Khutorskoy 48 25
Advertisement