Draft summary for league IV.59 in season 59
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Pukin, Vladislav Shopball 1 1
Storchak, Viktor Angry Dogs 2 1
Ievlev, Vsevolod За100 3 2
Garbuzov, Andrey Kashaps 4 1
Kotelnikov, Roman Moscow Steel Dragons 5 1
Kolosovskiy, Dmitry Taktika 6 2
Utkin, Alexey фкЛюбучаны 7 1
Dolgovskiy, Leon Phoenix Suns! 8 1
Kantser, Tikhon Injured Rangers 9 3
Lapenko, Andrey Aversy 10 1
Slepnev, Anatoly Dream team........ 11 1
Chernik, Igor Florida Broncos 12 3
Naumchuk, Leonid Choco Muffins 13 3
Bazhenov, Timur red white warriors 14 3
Lapinskiy, Ariy New Flesh 15 1
Gogolevskiy, Alexander BC Dynamo Moscow 16 1
Draft Round 2
Perepechko, Vadim Shopball 17 4
Adeev, Yuly Angry Dogs 18 3
Shavkun, Gennady За100 19 3
Makhovikov, Foma Kashaps 20 7
Sbrodov, Viktor Moscow Steel Dragons 21 2
Minskiy, Alexey Taktika 22 4
Varganov, Orest фкЛюбучаны 23 2
Babushkin, Gerasim Phoenix Suns! 24 3
Asmolovskiy, Filipp Injured Rangers 25 5
Farber, Denis Aversy 26 2
Bulgakov, Fedor Dream team........ 27 4
Katulskiy, Fedor Florida Broncos 28 4
Veklich, Mikhail Choco Muffins 29 4
Chebotarev, Pavel red white warriors 30 7
Polyachenko, Klement New Flesh 31 3
Garusov, Sergey BC Dynamo Moscow 32 4
Draft Round 3
Manoylo, Konstantin Shopball 33 6
Kokshin, Pavel Angry Dogs 34 11
Abramchuk, Yakov За100 35 5
Samushkin, Dementy Kashaps 36 9
Dudarev, Roman Moscow Steel Dragons 37 4
Anikeev, Valentin Taktika 38 6
Kronidov, Ruslan фкЛюбучаны 39 11
Monakhov, Fedor Phoenix Suns! 40 10
Keisneris, Aleksandrs Injured Rangers 41 7
Bazhanov, Vyacheslav Aversy 42 10
Shishkin, Nikolay Dream team........ 43 9
Stvolov, Taras Florida Broncos 44 6
Gabdullin, Vyacheslav Choco Muffins 45 29
Kosinov, Leonid red white warriors 46 18
Krutelev, Filipp New Flesh 47 14
Somkin, Vladislav BC Dynamo Moscow 48 47
Advertisement