Draft summary for league IV.31 in season 59
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Meshechkin, Eduard Kaidzo 1 1
Filichkin, Alexander Black_Hawks 2 1
Mokretsov, Artem Crash Grushevo 3 1
Maykov, Petr Surgut Cold 4 1
Matveychev, Nikolay BC Panters 5 1
Vedeneev, Alexey Synegorie 6 1
Frolov, Anton CherryTreesBasket 7 1
Vorotnikov, Grigory Tricks Sokolov 8 1
Gunin, Fedor DzeryNail 9 1
Besov, Alexey St. Petersburg sparrows 10 1
Sharypin, Pavel SkyDancers 11 1
Klimashevich, Anton Sibiryak 12 1
Venevtsev, Maxim Giper City 13 2
Karakozov, Apollon Moscow Drunk Bears 14 1
Rogachev, Osip URAL GRIZZLES 15 1
Pavlychev, Valery Mystics Snezhinka 16 2
Draft Round 2
Myadzel, Evgeny Kaidzo 17 2
Kurkin, Polikarp Black_Hawks 18 2
Matyushchenko, Aristarkh Crash Grushevo 19 7
Tolstikov, Nikita Surgut Cold 20 3
Bulovatskiy, Felix BC Panters 21 2
Falkovich, Leonid Synegorie 22 2
Grigorash, Efim CherryTreesBasket 23 2
Shulyakov, Timofey Tricks Sokolov 24 2
Timirov, Georgy DzeryNail 25 4
Pishkov, Viktor St. Petersburg sparrows 26 4
Losev, Dmitry SkyDancers 27 3
Volodin, Vitaly Sibiryak 28 2
Vishnyakov, Sergey Giper City 29 4
Donenko, Gleb Moscow Drunk Bears 30 2
Kostikov, Vladimir URAL GRIZZLES 31 4
Batagov, Valerian Mystics Snezhinka 32 4
Draft Round 3
Trubetskiy, Arseniy Kaidzo 33 3
Makunin, Valentin Black_Hawks 34 3
Motkov, Sergey Crash Grushevo 35 8
Levskoy, Andrey Surgut Cold 36 6
Burlak, Grigory BC Panters 37 3
Krasny, Danila Synegorie 38 3
Enko, Spartak CherryTreesBasket 39 17
Kalaushin, Nikolay Tricks Sokolov 40 7
Chumakov, Vadim DzeryNail 41 10
Dianov, Karl St. Petersburg sparrows 42 12
Dobin, Alexey SkyDancers 43 12
Bardachenko, Sergiy Sibiryak 44 12
Zharnikov, Rudolf Giper City 45 11
Skvortsov, Viktor Moscow Drunk Bears 46 23
Kalenchuk, Daniil URAL GRIZZLES 47 40
Ryzhov, Vladimir Mystics Snezhinka 48 15
Advertisement