Schedule -- Season 50
Date/Time Away team Status Home team
06/04/2020 10:30:00 210 TrysMilijonai 126 BK " BAUSKA" SC
06/06/2020 10:30:00 Kanjons BK " BAUSKA"
06/09/2020 10:30:00 4 BK " BAUSKA" 8 Tranquil
06/11/2020 10:30:00 ikaram50 1 BK " BAUSKA" C
06/13/2020 10:30:00 6 BC LionSnake 2 BK " BAUSKA"
06/16/2020 10:30:00 2 BK " BAUSKA" 4 Deathbringers
06/18/2020 10:30:00 FK Kareivji 2 BK " BAUSKA" C
06/20/2020 10:30:00 2 BK " BAUSKA" 3 Awkward Cowards TV
06/23/2020 10:30:00 7 BK Jūrkalnee 1 BK " BAUSKA"
06/25/2020 10:30:00 96 Valmiera/BSS 2 BK " BAUSKA" C
06/27/2020 10:30:00 2 Red Demonc 1 BK " BAUSKA"
06/30/2020 10:30:00 4 BK Skrējējs 1 BK " BAUSKA"
07/02/2020 10:30:00 2 BK " BAUSKA" 137 ABC RUSSIAN VODKA C
07/04/2020 10:30:00 1 BK " BAUSKA" 2 radio_galva
07/07/2020 10:30:00 3 cements 1 BK " BAUSKA"
07/11/2020 10:30:00 1 BK " BAUSKA" 5 kekd
07/14/2020 10:30:00 1 Ilguciеms Ваd Danсеrs 1 BK " BAUSKA"
07/18/2020 10:30:00 1 BK " BAUSKA" 6 Snitram
07/22/2020 10:30:00 Big 8 Great 8
07/25/2020 10:30:00 7 VEF- Riga 1 BK " BAUSKA" TV
07/28/2020 10:30:00 1 BK " BAUSKA" 8 Wake Forest Hams
08/01/2020 10:30:00 1 BK " BAUSKA" 8 Kanjons
08/04/2020 10:30:00 3 Tranquil 1 BK " BAUSKA"
08/08/2020 10:30:00 1 BK " BAUSKA" 5 BC LionSnake
08/11/2020 10:30:00 6 Deathbringers 1 BK " BAUSKA"
08/15/2020 10:30:00 4 Awkward Cowards 1 BK " BAUSKA" TV
08/18/2020 10:30:00 1 BK " BAUSKA" 7 BK Jūrkalnee
08/22/2020 10:30:00 1 BK " BAUSKA" 2 Red Demonc
SC: Scrimmage C: Cup TV: Televised
Advertisement