Schedule -- Season 61
Date/Time Away team Status Home team
05/20/2023 14:00:00 White Wargos Durasol Valencia Magnos
05/23/2023 14:00:00 2 Hyrule 4 White Wargos TV
05/25/2023 14:00:00 White Wargos 313 Oso Pinoso C
05/27/2023 14:00:00 1 White Wargos 7 Santander NBA
05/30/2023 14:00:00 3 Minorisa 1 White Wargos
06/03/2023 14:00:00 2 Mayami Jit 1 White Wargos
06/06/2023 14:00:00 1 White Wargos 4 Perezosos
06/10/2023 14:00:00 1 White Wargos 5 Locos por Incordiar
06/13/2023 14:00:00 1 White Wargos 8 Con un par
06/17/2023 14:00:00 3 Kashtanka de Chejovia 1 White Wargos
06/20/2023 14:00:00 1 White Wargos 7 Countdown Cadamancio
06/24/2023 14:00:00 2 freeway lemon 1 White Wargos
06/27/2023 14:00:00 1 White Wargos 5 B0STONCAT TV
07/01/2023 14:00:00 1 Spartans Liñarán 1 White Wargos
07/05/2023 14:00:00 Big 8 Great 8
07/08/2023 14:00:00 1 White Wargos 6 Bodom Dragons
07/11/2023 14:00:00 4 C.B. Toxiria 1 White Wargos
07/15/2023 14:00:00 7 Durasol Valencia Magnos 1 White Wargos
07/18/2023 14:00:00 1 White Wargos 6 Hyrule TV
07/22/2023 14:00:00 8 Santander NBA 1 White Wargos
07/25/2023 14:00:00 1 White Wargos 3 Minorisa
07/29/2023 14:00:00 1 White Wargos 2 Mayami Jit
08/01/2023 14:00:00 4 Perezosos 1 White Wargos
08/05/2023 14:00:00 5 Locos por Incordiar 1 White Wargos
C: Cup TV: Televised
Advertisement