Schedule -- Season 64
Date/Time Away team Status Home team
03/09/2024 18:30:00 Destiny veterans Harlem Py
03/12/2024 18:30:00 2 Harlem Py 4 Armageddon
03/13/2024 18:30:00 7069 Hip Hop Macedonia 7193 Harlem Py BBM
03/14/2024 18:30:00 Las Leyendas 22 Harlem Py C
03/16/2024 18:30:00 1 Ancient Gazelles 3 Harlem Py
03/19/2024 18:30:00 4 Harlem Py 6 Lusca
03/20/2024 11:55:00 7306 Harlem Py 2499 Los.Angeles.Lakers BBM
03/21/2024 18:30:00 Companions Lobo 23 Harlem Py C
03/23/2024 18:30:00 3 Nassau Storm 4 Harlem Py TV
03/26/2024 18:30:00 3 Harlem Py 8 Heywoods Village Columbus
03/27/2024 18:30:00 10328 Broodjezakk 7516 Harlem Py BBM
03/28/2024 18:30:00 Flies Qareh Tappeh-ye Sheykh 25 Harlem Py C
03/30/2024 18:30:00 5 Belizean Hurricanes 2 Harlem Py
04/02/2024 18:30:00 2 Harlem Py 5 Bahamas Youth Academy
04/03/2024 12:30:00 7380 Harlem Py 9862 BC Rabbits Haid BBM
04/04/2024 18:30:00 20 Ancient Gazelles 25 Harlem Py C
04/06/2024 18:30:00 4 Mushuc Runa 3 Harlem Py
04/09/2024 18:30:00 3 Harlem Py 3 BC Nassau
04/10/2024 18:30:00 9347 Quintero Unido 7620 Harlem Py BBM
04/11/2024 13:30:00 7780 Harlem Py 13437 Tribe Enjoyers SC
04/13/2024 18:30:00 6 Packages Bayamon 3 Harlem Py
04/16/2024 18:30:00 3 Harlem Py 8 Correcaminos de Panamá
04/17/2024 13:05:00 7926 Harlem Py 7752 Barendrecht Bengals BBM
04/18/2024 18:30:00 170 台灣航空 7891 Harlem Py SC
04/20/2024 18:30:00 1 B.C. Bayamón 2 Harlem Py
04/24/2024 11:30:00 7891 Harlem Py 6812 Japeki BBM
04/24/2024 18:30:00 Big 8 Great 8
04/27/2024 18:30:00 2 Harlem Py 8 Guardabarrancos
04/30/2024 18:30:00 2 Nassau Basket Club 2 Harlem Py TV
05/04/2024 18:30:00 2 Harlem Py 6 Destiny veterans
05/07/2024 18:30:00 4 Armageddon 2 Harlem Py
05/11/2024 18:30:00 2 Harlem Py 1 Ancient Gazelles
05/14/2024 18:30:00 7 Lusca 2 Harlem Py
05/18/2024 18:30:00 2 Harlem Py 3 Nassau Storm TV
05/21/2024 18:30:00 8 Heywoods Village Columbus 2 Harlem Py
05/25/2024 18:30:00 2 Harlem Py 5 Belizean Hurricanes
SC: Scrimmage C: Cup TV: Televised BBM: BuzzerBeater Madness
Advertisement