Schedule -- Season 65
Date/Time Away team Status Home team
06/15/2024 11:30:00 LAKERS ACADEMY Pordes
06/18/2024 11:30:00 7 Pordes 8 ARIS MIXANIONAS BC
06/20/2024 11:30:00 Pordes 471 HOMRA C
06/22/2024 11:30:00 7 the liverpool 8 Pordes
06/25/2024 11:30:00 8 Pordes 6 Umpa Lumba
06/29/2024 11:30:00 3 Buller 8 Pordes TV
07/02/2024 11:30:00 8 Pordes 5 Platanias Castles
07/06/2024 11:30:00 2 All Star Vafiras 8 Pordes
07/09/2024 11:30:00 4 Barbarossa b.c. 8 Pordes
07/13/2024 11:30:00 8 Pordes 5 PIRAVLOS MEG
07/16/2024 11:30:00 6 paidia tou adi 8 Pordes
07/20/2024 11:30:00 8 Pordes 1 Jugoslavije
07/23/2024 11:30:00 3 TerrorXCrew 8 Pordes
07/27/2024 11:30:00 8 Pordes 7 mizdani
07/31/2024 11:30:00 Big 8 Great 8
08/03/2024 11:30:00 2 Ekklisiá Bulldozers 8 Pordes
08/06/2024 11:30:00 8 Pordes 8 Paralía Deal TV
08/10/2024 11:30:00 8 Pordes 1 LAKERS ACADEMY
08/13/2024 11:30:00 4 ARIS MIXANIONAS BC 8 Pordes
08/17/2024 11:30:00 8 Pordes 7 the liverpool
08/20/2024 11:30:00 6 Umpa Lumba 8 Pordes
08/24/2024 11:30:00 8 Pordes 3 Buller TV
08/27/2024 11:30:00 5 Platanias Castles 8 Pordes
08/31/2024 11:30:00 8 Pordes 2 All Star Vafiras
C: Cup TV: Televised
Advertisement