Draft summary for league V.119 in season 64
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Hankun, Xie 洛杉矶湖人队268997 1 1
Ruolun, Li 浦东火箭 2 1
On, On 六黄丸 3 1
Xinjie, Ge ousang 4 1
Huiren, Lun Chienmache Bricks 5 1
Yuanhao, Hou Island Of 6 1
Cunhong, Qian EmptyString 7 1
Chengkai, Lin 神之眼 8 1
Quntian, Xiao flyfu team 9 1
Kaizhi, Wang Wuhsiangchen Bells 10 3
Pingchao, Peng 玩赖 11 1
Yongqing, Zuo Hetian Kaitas 12 1
Shuoping, Wu kandedongACE 13 4
Zhide, Gao HEWU 14 2
Zunmin, Fang yongshi 15 2
Zefang, Ye China Telecom HS 16 1
Draft Round 2
Baoku, Yu 洛杉矶湖人队268997 17 2
Runkun, Zheng 浦东火箭 18 2
Guangming, Liao 六黄丸 19 2
Zekang, Huang ousang 20 4
Shunkang, Du Chienmache Bricks 21 3
Donghui, You Island Of 22 2
Guisheng, Mo EmptyString 23 4
Lifang, Chen 神之眼 24 2
Ruisong, Pan flyfu team 25 4
Xingguo, Liu Wuhsiangchen Bells 26 4
Xiaochao, Sui 玩赖 27 3
Liang, Wang Hetian Kaitas 28 4
Hong Ho, Ng kandedongACE 29 5
Zefa, Lin HEWU 30 4
Xiong, Ke yongshi 31 4
Xinran, Mu China Telecom HS 32 4
Draft Round 3
Beipeng, Mi 洛杉矶湖人队268997 33 11
Xianghang, Zheng 浦东火箭 34 11
Zhihong, Zeng 六黄丸 35 9
Kaijun, Sun ousang 36 6
Zeyao, Meng Chienmache Bricks 37 11
Dizong, Shen Island Of 38 7
Yongting, Fu EmptyString 39 20
Huaifu, Liu 神之眼 40 10
Quanqiang, She flyfu team 41 8
Dabao, Su Wuhsiangchen Bells 42 16
Pok Sang, Fung 玩赖 43 7
Bonan, Zhao Hetian Kaitas 44 10
Huaiwei, You kandedongACE 45 6
Congfeng, Lin HEWU 46 7
Fanglin, Dong yongshi 47 8
Shuangmin, Qian China Telecom HS 48 24
Advertisement