Schedule -- Season 51
Date/Time Away team Status Home team
09/12/2020 06:30:00 Nahh YINSANITY TV
09/15/2020 06:30:00 2 YINSANITY 8 朝光街救世煮
09/19/2020 06:30:00 3 波士頓超音速 7 YINSANITY
09/22/2020 06:30:00 4 YINSANITY 2 台灣公牛
09/26/2020 06:30:00 6 YINSANITY 1 PSB
09/29/2020 06:30:00 3 XDXP 7 YINSANITY
10/03/2020 06:30:00 6 YINSANITY 8 hahageneral
10/06/2020 06:30:00 8 蓝桃子 5 YINSANITY
10/10/2020 06:30:00 4 YINSANITY 2 A記 TV
10/13/2020 06:30:00 1 Wang Hang Sphere 4 YINSANITY
10/17/2020 06:30:00 4 YINSANITY 3 浦和紅磡
10/20/2020 06:30:00 4 放小仙 4 YINSANITY
10/24/2020 06:30:00 4 YINSANITY 2 黑野大熊
10/28/2020 06:30:00 Big 8 Great 8
10/31/2020 06:30:00 6 soccerfootballteam 4 YINSANITY
11/03/2020 06:30:00 4 YINSANITY 7 meaningless
11/07/2020 06:30:00 4 YINSANITY 7 Nahh TV
11/10/2020 06:30:00 2 朝光街救世煮 4 YINSANITY
11/14/2020 06:30:00 4 YINSANITY 6 波士頓超音速
11/17/2020 06:30:00 1 台灣公牛 4 YINSANITY
11/21/2020 06:30:00 5 PSB 4 YINSANITY
11/24/2020 06:30:00 4 YINSANITY 3 XDXP
11/28/2020 06:30:00 8 hahageneral 4 YINSANITY
TV: Televised
Advertisement