Draft summary for league III.12 in season 22
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Kanno, Ryoji Iwamoto Charlies 1 1
Miyazaki, Kunitaro Hanacho Rabbits 2 1
Yamazaki, Toshifumi Minami-sarakishi Riverside 3 1
Yokoyama, Shouta Wano Scorpions 4 1
Yasue, Omi Tarui Figs 5 1
Furushima, Katsurou Onotsu Suns 6 1
Ooyama, Osamu Nishi-hinomachi Stars 7 1
Yoshii, Junta Kinomoto Trashers 8 1
Sekiguchi, Kazuhisa Nago Lager 9 1
Hiyoshi, Bunta Daito Pretenders 10 2
Kamitani, Iori Omorimachi Ride 11 2
Shirai, Yasushi Wake Owls 12 1
Takagawa, Gakuya Kutsukake Barons 13 2
Sonoda, Michihiro Kanedasaki Aces 14 2
Asaka, Sotaro Shiroishi Platinum 15 1
Kawano, Iwao Kariwa Freedom Seekers 16 3
Draft Round 2
Seto, Masamitsu Iwamoto Charlies 17 2
Kurogane, Yuya Hanacho Rabbits 18 2
Konda, Yoshiro Minami-sarakishi Riverside 19 2
Nozaki, Shun Wano Scorpions 20 2
Tsurimi, Rikuto Tarui Figs 21 2
Horie, Issa Onotsu Suns 22 2
Kunisada, Shigeru Nishi-hinomachi Stars 23 2
Kira, Yasutaki Kinomoto Trashers 24 8
Kondo, Katsurou Nago Lager 25 2
Hirai, Shigetoshi Daito Pretenders 26 6
Tsukioka, Hajime Omorimachi Ride 27 11
Nohara, Fujio Wake Owls 28 3
Kobe, Mitsuo Kutsukake Barons 29 4
Hasegawa, Gorou Kanedasaki Aces 30 3
Koga, Yuu Shiroishi Platinum 31 4
Takeshita, Terunobu Kariwa Freedom Seekers 32 4
Draft Round 3
Ishii, Hisashi Iwamoto Charlies 33 5
Tokuoka, Jungo Hanacho Rabbits 34 4
Ikeda, Kunio Minami-sarakishi Riverside 35 7
Kunisada, Iinosuke Wano Scorpions 36 10
Kitamura, Senichi Tarui Figs 37 4
Takimoto, Shinji Onotsu Suns 38 9
Iwata, Kenichi Nishi-hinomachi Stars 39 3
Murase, Katsurou Kinomoto Trashers 40 15
Mitani, Hisanori Nago Lager 41 3
Ariwa, Kiyoshi Daito Pretenders 42 13
Inokuma, Akio Omorimachi Ride 43 22
Hayami, Hisamitsu Wake Owls 44 12
Kurokawa, Soh Kutsukake Barons 45 24
Shitamura, Teru Kanedasaki Aces 46 13
Shintani, Yuhei Shiroishi Platinum 47 10
Tatsuno, Itsuki Kariwa Freedom Seekers 48 48
Advertisement