Draft summary for league IV.30 in season 47
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Xiao Yi, Lau Lung Ching Tau Sycamores 1 1
Cheng Sheng, Choi P_P 2 1
Ju Ao, Yew KLB Rocket 3 1
Keng Ooi, Jin xTEAM KCx 4 1
Hai Shung, Cheuk Zombie122 5 1
Yun Ming, Kam hong kong king kong 6 1
Hong Thao, Luk Hoi Ha Sounds 7 1
Shin Cheng, Lau Fire_Phoenix 8 1
Yiu Tao, Kwok 巴塞隆拿 9 2
Han Joo, Sung 凱撒 10 1
Xiao Wei, Sze 翼龍 11 1
Yew Kee, So XFHK 12 1
Ho Kiu, Yip tko devil 13 1
Bao Kang, Wong LazyMen 14 1
Jinn, Fong Tong Yau San Tsuen Sunshine 15 1
Chun-Kit, Yau Happy corner 16 1
Draft Round 2
Keng Yong, Hon Lung Ching Tau Sycamores 17 2
Guangyuan, Zuo P_P 18 2
Soon Jin, Leung KLB Rocket 19 3
Li ming, Fong xTEAM KCx 20 3
Tien Kai, Dai Zombie122 21 3
Wei Wei, Wong hong kong king kong 22 2
Yak Lan, Ngau Hoi Ha Sounds 23 3
Yang Allan, Lo Fire_Phoenix 24 2
Ka Fay, Ling 巴塞隆拿 25 3
Jung mo, Wu 凱撒 26 4
Chan Ying, Kwok 翼龍 27 3
Bei Ming, Mok XFHK 28 6
Hoang Uc, Wong tko devil 29 2
Tam Minh, Yao LazyMen 30 7
King Chou, Yip Tong Yau San Tsuen Sunshine 31 3
Hoang Mai, Lee Happy corner 32 9
Draft Round 3
Shin Cheng, Pong Lung Ching Tau Sycamores 33 7
Joong Kwen, Tse P_P 34 6
Tuan Dan, Chiu KLB Rocket 35 5
Hoai Giang, Kwok xTEAM KCx 36 10
Yin Kwan, Yip Zombie122 37 17
Chiung Sheng, Choi hong kong king kong 38 3
Seung Hwan, Yung Hoi Ha Sounds 39 10
Jong Su, Lau Fire_Phoenix 40 8
Chung Kong, Fang 巴塞隆拿 41 7
Yu Khing, Wu 凱撒 42 16
Kwang Chu, Wu 翼龍 43 14
Ka Lai, Chung XFHK 44 17
Hee Liat, Mui tko devil 45 15
Youn jung, So LazyMen 46 9
Yu Hui, Lau Tong Yau San Tsuen Sunshine 47 19
Huyen, Choy Happy corner 48 26
Advertisement