BuzzerBeater Forums

Norge - I.1 > All Star Week

All Star Week

Set priority
Show messages by
From: Surpomp
This Post:
11
300122.1
Date: 06/25/2019 08:08:15
Boomtowners
BLNO
Overall Posts Rated:
9898
Nå er grunnlaget for uttak til All Star kampen omdiskutert, men jeg registrerer at det allikevel er mange norske spillere blandt de som ble med og de som fikk stemmer. DET er en fin utvikling som tyder på at vi er ganske gode på å ta vare på våre talenter. En liten observasjon.