Schedule -- Season 53
Date/Time Away team Status Home team
03/27/2021 06:00:00 Zhangguan Dudes 最爱帆帆
03/30/2021 06:00:00 4 小朋友 1 Zhangguan Dudes
04/01/2021 06:00:00 Luchiatsao Alternatives Zhangguan Dudes C
04/03/2021 06:00:00 1 Zhangguan Dudes 8 骁骑营
04/06/2021 06:00:00 3 Chiaoli Stretch 4 Zhangguan Dudes
04/08/2021 06:00:00 Zhangguan Dudes 75 Marvel Comics漫威小队 C
04/10/2021 06:00:00 1 LiuAbc 2 Zhangguan Dudes TV
04/13/2021 06:00:00 2 Zhangguan Dudes 4 Jingougeng Glass
04/17/2021 06:00:00 8 Yaogou Mine 2 Zhangguan Dudes
04/20/2021 06:00:00 3 Zhangguan Dudes 3 dragon‘s team
04/24/2021 06:00:00 8 Fling Loong 5 Zhangguan Dudes
04/27/2021 06:00:00 3 Zhangguan Dudes 2 向日葵
05/01/2021 06:00:00 4 Mingfeng Stealth 5 Zhangguan Dudes
05/04/2021 06:00:00 5 Zhangguan Dudes 4 Zhongxinpu Chinamen
05/08/2021 06:00:00 7 湖人帝国 5 Zhangguan Dudes
05/12/2021 06:00:00 Big 8 Great 8
05/15/2021 06:00:00 3 Zhangguan Dudes 5 Qinglongji Den TV
05/18/2021 06:00:00 6 脚裸终结者 3 Zhangguan Dudes
05/22/2021 06:00:00 6 最爱帆帆 3 Zhangguan Dudes
05/25/2021 06:00:00 3 Zhangguan Dudes 4 小朋友
05/29/2021 06:00:00 8 骁骑营 3 Zhangguan Dudes
06/01/2021 06:00:00 3 Zhangguan Dudes 5 Chiaoli Stretch
06/05/2021 06:00:00 3 Zhangguan Dudes 1 LiuAbc TV
06/08/2021 06:00:00 2 Jingougeng Glass 3 Zhangguan Dudes
06/12/2021 06:00:00 3 Zhangguan Dudes 7 Yaogou Mine
C: Cup TV: Televised
Advertisement