Türkiye Kupasi, Season 51: Championship
Away Team Game Info Home Team
3 I kiku 87 - 97 yigidospor I 10

Round played at a neutral arena.
Türkiye Kupasi, Season 51: Semifinals
Away Team Game Info Home Team
9 I Aloğlu 95 - 104 kiku I 4
10 I yigidospor 86 - 70 Cabernet Sauvignon I 22

Round played at a neutral arena.
Türkiye Kupasi, Season 51: Quarterfinals

Round played at a neutral arena.
Türkiye Kupasi, Season 51: Round 7
Türkiye Kupasi, Season 51: Round 6
Türkiye Kupasi, Season 51: Round 5
Türkiye Kupasi, Season 51: Round 4
Türkiye Kupasi, Season 51: Round 3
Türkiye Kupasi, Season 51: Round 2
Türkiye Kupasi, Season 51: Round 1
Advertisement