Türkiye Kupasi, Season 38: Championship
Away Team Game Info Home Team
2 I varyemezler 97 - 81 V For Vendetta I 10

Round played at a neutral arena.
Türkiye Kupasi, Season 38: Semifinals

Round played at a neutral arena.
Türkiye Kupasi, Season 38: Quarterfinals

Round played at a neutral arena.
Türkiye Kupasi, Season 38: Round 7
Türkiye Kupasi, Season 38: Round 6
Türkiye Kupasi, Season 38: Round 5
Türkiye Kupasi, Season 38: Round 4
Türkiye Kupasi, Season 38: Round 3
Türkiye Kupasi, Season 38: Round 2
Türkiye Kupasi, Season 38: Round 1
Advertisement