Hong Kong Cup, Season 9: Championship

Round played at a neutral arena.
Hong Kong Cup, Season 9: Semifinals

Round played at a neutral arena.
Hong Kong Cup, Season 9: Quarterfinals
Hong Kong Cup, Season 9: Round 7
Hong Kong Cup, Season 9: Round 6
Hong Kong Cup, Season 9: Round 5
Hong Kong Cup, Season 9: Round 4
Hong Kong Cup, Season 9: Round 3
Hong Kong Cup, Season 9: Round 2
Hong Kong Cup, Season 9: Round 1
Advertisement