Hong Kong Cup, Season 51: Championship

Round played at a neutral arena.
Hong Kong Cup, Season 51: Semifinals

Round played at a neutral arena.
Hong Kong Cup, Season 51: Quarterfinals
Hong Kong Cup, Season 51: Round 7
Hong Kong Cup, Season 51: Round 6
Hong Kong Cup, Season 51: Round 5
Hong Kong Cup, Season 51: Round 4
Hong Kong Cup, Season 51: Round 3
Hong Kong Cup, Season 51: Round 2
Hong Kong Cup, Season 51: Round 1
Advertisement