Draft summary for league IV.62 in season 5
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Yaoguo, Pan Dongmaying Homies 1 1
Kamon, Tsuyoshi Beidingxing Dynamites 2 1
Dinan, Guo Xiaoliang Sliders 3 1
Minghang, He Machiatan South Seas 4 2
Cho, Seok-Ki Xinyu Partners 5 1
Youmin, Su Wuchiakou Mexican 6 1
Ziyi, Gao Huanglizhen Ships 7 2
Xubang, Su Huamachih Crunch Time 8 1
Tsukada, Michiharu Wutien Oilers 9 1
Shuohu, Tan Zuocun Multiples 10 1
Chengyuan, Yuan Zhangshanji Archbishops 11 2
Rongyang, Cai Jiaotang In The Zone 12 3
Weiqi, Mo Shihshou Chillin 13 1
Zuyun, Zhong Shuangchikou West Coasters 14 3
Mingjia, Xie 俺村的篮球队 15 1
Choi, Bong-Chil xiaobai 16 2
Draft Round 2
Xingyi, Lin Dongmaying Homies 17 2
Kaiyuan, Hou Beidingxing Dynamites 18 3
Junbin, Gong Xiaoliang Sliders 19 2
Qingguo, Lin Machiatan South Seas 20 3
Wittayarat, Sompong Xinyu Partners 21 3
Jiaan, He Wuchiakou Mexican 22 4
Tingning, Lu Huanglizhen Ships 23 3
Dunze, Huang Huamachih Crunch Time 24 2
Guomou, Yang Wutien Oilers 25 2
Eto, Nobuaki Zuocun Multiples 26 2
Shuangying, Ou Zhangshanji Archbishops 27 3
Tingbin, Wang Jiaotang In The Zone 28 5
Ruisong, Mu Shihshou Chillin 29 5
Weijie, Mo Shuangchikou West Coasters 30 4
Bangyao, Yang 俺村的篮球队 31 7
Anran, Guo xiaobai 32 5
Draft Round 3
Shunqing, Su Dongmaying Homies 33 4
Shuangxiong, Cui Beidingxing Dynamites 34 7
Dafan, Jin Xiaoliang Sliders 35 5
Yingran, Fang Machiatan South Seas 36 4
Hwang, Jung-Won Xinyu Partners 37 6
Zhikai, Sang Wuchiakou Mexican 38 8
Shunbiao, Pan Huanglizhen Ships 39 6
Xuping, Du Huamachih Crunch Time 40 5
Kangyuan, Liu Wutien Oilers 41 4
Tianyang, Liu Zuocun Multiples 42 13
Erquan, Qian Zhangshanji Archbishops 43 15
Yunfeng, Lin Jiaotang In The Zone 44 17
Haoshan, Zhang Shihshou Chillin 45 9
Zhongkang, Meng Shuangchikou West Coasters 46 19
Kanghui, Shao 俺村的篮球队 47 37
Shuojie, Huang xiaobai 48 46
Advertisement