Draft summary for league IV.49 in season 38
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Kunyun, Dongguo 湘北篮球部 1 1
Dilin, Peng Sanhu Dream Team 2 1
Zeming, Liang 潘金莲 3 1
Cichao, Cen Liangchen Rainiers 4 1
Xingpeng, Yang 腮的要死 5 1
Guoshan, Fang ailin 6 2
Qunjiang, Zhen Hsiashetsun Tag 7 2
Dongzhong, Xia Yinkeng Cut 8 1
Anze, He Ximei Pokemons 9 1
Zhong Shan, Yuen Baifusi Mind 10 1
Jiafu, Ou 水晶之神 11 1
Shu mei, Wang 名字被人占 12 1
Tiansong, Ren 镧之队 13 1
Zhisen, Tang 庐州虎 14 1
Fupeng, Liu 休斯顿小胡子队 15 1
Ruobin, Jiang 璀璨' 16 4
Draft Round 2
Cunyun, Jian 湘北篮球部 17 2
Xingjie, Ning Sanhu Dream Team 18 2
Xiaoyao, Cheng 潘金莲 19 2
Kim Lye, He Liangchen Rainiers 20 2
Na, Guan 腮的要死 21 3
Xuanbang, Yang ailin 22 3
Xiangbo, Zhang Hsiashetsun Tag 23 4
Zekai, Guo Yinkeng Cut 24 3
Qunyang, Mo Ximei Pokemons 25 2
Fupeng, Peng Baifusi Mind 26 2
Hangwei, Guo 水晶之神 27 6
Cho, Jang-Kwan 名字被人占 28 4
Shaoxiang, Jia 镧之队 29 6
Shaoyong, Huang 庐州虎 30 5
Daocai, Wu 休斯顿小胡子队 31 2
Boyi, Ye 璀璨' 32 15
Draft Round 3
Nanqing, Situ 湘北篮球部 33 3
Hanrong, Tang Sanhu Dream Team 34 15
Xiulong, Zhong 潘金莲 35 4
Chunhao, Han Liangchen Rainiers 36 9
Yuanhong, Li 腮的要死 37 8
Tô, On ailin 38 6
Bingzheng, Zhen Hsiashetsun Tag 39 15
Xuanhao, Ling Yinkeng Cut 40 13
Xuli, Zhang Ximei Pokemons 41 5
Bangliang, Qian Baifusi Mind 42 3
Xuanlei, Wang 水晶之神 43 7
Yongcai, Lv 名字被人占 44 21
Zijun, Xia 镧之队 45 15
Chaoyang, Yi 庐州虎 46 13
Xinping, Meng 休斯顿小胡子队 47 4
Qunbin, Qiao 璀璨' 48 48
Advertisement