Draft summary for league III.10 in season 37
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Shanglong, You 晋冀鲁豫第一高等学府 1 1
Ziguang, Zheng 擎龙队 2 1
Kangqiao, Gu 国教 3 2
Jiayang, Hua 打得小日本喊爸爸 4 1
Erzong, Yuan 群雄争王 5 1
Kangbin, Wu 魔溟 6 1
Zhonghui, Gui 亿科俱乐部 7 3
Sizhong, Chen 纔之光 8 1
Boyi, Su dreamplayer2 9 1
Qiran, Xing MarsMJ 10 1
Ertian, Chen Majiapu Foulers 11 1
Dejiang, Tan GG Bluers 12 1
Kaizheng, Dong meilan wolves 13 1
Yanxiang, Ye 战车 14 1
Junpeng, Shen Kongfu Panda 15 3
Quanfeng, Zhong 灰灰的球队 16 2
Draft Round 2
Youdong, Yin 晋冀鲁豫第一高等学府 17 6
Yingjia, He 擎龙队 18 2
Jianping, Dongfang 国教 19 5
Chuanshu, Sun 打得小日本喊爸爸 20 2
Huixiang, Zhang 群雄争王 21 3
Yonglei, Huang 魔溟 22 2
Kangning, Zheng 亿科俱乐部 23 4
Ziqing, Feng 纔之光 24 4
Zongfeng, Zhang dreamplayer2 25 2
Yin Chao, Ng MarsMJ 26 5
Bingchao, Lu Majiapu Foulers 27 2
Quanhai, Lin GG Bluers 28 2
Daolin, Fan meilan wolves 29 2
Rungui, Chen 战车 30 8
Xiaoxiang, Gao Kongfu Panda 31 4
Ruonan, Yu 灰灰的球队 32 4
Draft Round 3
Hengyuan, Qian 晋冀鲁豫第一高等学府 33 15
Yongping, Huang 擎龙队 34 3
Cinan, Huang 国教 35 12
Pinglin, Jin 打得小日本喊爸爸 36 5
Jingyong, Li 群雄争王 37 10
Xingbang, Ye 魔溟 38 3
Yifeng, Xia 亿科俱乐部 39 12
Zhiguo, Zhong 纔之光 40 5
Zifa, Cen dreamplayer2 41 8
Qunyang, Jian MarsMJ 42 9
Pingying, Wang Majiapu Foulers 43 4
Haonan, Shi GG Bluers 44 19
Haoyun, Li meilan wolves 45 9
Quanjia, Yu 战车 46 30
Yixian, Deng Kongfu Panda 47 22
Danhu, Zhuo 灰灰的球队 48 30
Advertisement