Draft summary for league IV.64 in season 45
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Han Kiong, Leung Angus Celtics 1 1
Yeu Jou, Wu GBS.SC.JP 2 1
Mo Cheuan, Mok Kowloon King 3 2
Chen Long, Ko EARTH CORNER 4 2
Wee Kio, Ha 白夜行 5 3
Tingcang, Alan gillgill 6 1
Yu Zeng, Fong Trophaeum 7 1
Ji Rui, Kong 小埋教 8 1
Bao Hui, Yim 深水埔街坊福利會 9 1
Hon Yi, Lee Eunice 10 1
Jun Jun, Fu 零秒出手 11 1
Wan kyun, Chan HKLEOPARD 12 1
Chee Hoe, Fu Boston一Celtics 13 1
Akram, Pat Martin_James 14 3
Siu Wai, Lo jefffffff team 15 3
Pallen, Tirso Cruz Chung Kwai Chung Piranhas 16 1
Draft Round 2
Wei Liang, Sui Angus Celtics 17 2
Zuwei, Shi GBS.SC.JP 18 2
Chee Yong, Kwok Kowloon King 19 3
Chul Soo, Poon EARTH CORNER 20 4
YongHua, Ma 白夜行 21 6
Kuo feng, Yip gillgill 22 2
Kim Yong, To Trophaeum 23 3
Yici, Liao 小埋教 24 2
Soo lian, Ling 深水埔街坊福利會 25 6
Tat Ho, So Eunice 26 2
Shi An, Tung 零秒出手 27 5
Shing Cheong, Chui HKLEOPARD 28 2
Keng Loon, Chow Boston一Celtics 29 5
Zhonghua, Chan Martin_James 30 9
Mian Wei, Chui jefffffff team 31 8
Li San, Yip Chung Kwai Chung Piranhas 32 2
Draft Round 3
King Wah, Ko Angus Celtics 33 5
An Kang, Fong GBS.SC.JP 34 4
Pei En, Ying Kowloon King 35 17
Yew Kee, Lee EARTH CORNER 36 8
Chi Wen, Lau 白夜行 37 7
Wing Ching, Mok gillgill 38 6
Wan Cheng, Hau Trophaeum 39 7
Ching En, But 小埋教 40 4
Wu Fu, Chow 深水埔街坊福利會 41 15
Kay Beng, Kong Eunice 42 6
Kien Tanh, Yip 零秒出手 43 15
Li San, Wu HKLEOPARD 44 17
Wei Nyen, Cheung Boston一Celtics 45 6
Kok Wai, So Martin_James 46 10
Yen Chi, Leung jefffffff team 47 32
Tsz, Yau Chung Kwai Chung Piranhas 48 18
Advertisement