Draft summary for league V.12 in season 32
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Pingfu, Lin 四川金强 1 1
Hongxian, Ji 不做死就不会死 2 1
Kangda, Song 休斯顿火箭姚 3 1
Shuangchao, Li 狂人日记 4 1
Rongqiang, Wang wmgod 5 1
Weihan, Kang Bachalu Fish 6 1
Baogui, Dou 刹那芳华 7 1
Shilei, Liang 陕西恒大 8 1
Renyao, Ge 太平洋梦之队 9 1
Zhonggui, Zhao Daoxu Canes 10 1
Kangjin, Wu The all-around team 11 1
Shunhui, Chen Grom86 12 1
Xiulei, Tang Tuigentang Wild 13 1
Youyuan, Du Pingfang Vox 14 1
Baojian, Yu FPS--Falcons 15 2
Dilian, Chai 超级黑人 16 1
Draft Round 2
Hantian, Feng 四川金强 17 2
Quangui, Chen 不做死就不会死 18 2
Chuze, Huang 休斯顿火箭姚 19 2
Hengbin, Xing 狂人日记 20 3
San, Chen wmgod 21 4
Weiyun, Xing Bachalu Fish 22 4
Huaijiang, Feng 刹那芳华 23 2
Baodong, Yue 陕西恒大 24 2
Bocheng, Mao 太平洋梦之队 25 4
Baoyao, Huang Daoxu Canes 26 2
Yong, Nan The all-around team 27 2
Jingyi, Mo Grom86 28 2
Wenlian, Feng Tuigentang Wild 29 2
Jiekang, Jiang Pingfang Vox 30 4
Kangen, Liang FPS--Falcons 31 8
Jingming, Ximen 超级黑人 32 5
Draft Round 3
Anzhou, Meng 四川金强 33 3
Boon Keng, Leung 不做死就不会死 34 9
Junqi, Tan 休斯顿火箭姚 35 4
Yunwei, Yue 狂人日记 36 9
Xinbang, Ling wmgod 37 8
Fanghua, Feng Bachalu Fish 38 11
Linhao, Dongguo 刹那芳华 39 7
Qinglin, Sun 陕西恒大 40 19
Zekun, Yue 太平洋梦之队 41 6
Yongan, Zhang Daoxu Canes 42 3
Jiehua, Ma The all-around team 43 6
Shijiang, Tang Grom86 44 6
Boguang, Gou Tuigentang Wild 45 20
Youhu, Zheng Pingfang Vox 46 17
Hangren, Lun FPS--Falcons 47 40
Shunji, Liang 超级黑人 48 43
Advertisement