Draft summary for league II.4 in season 29
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Kamisbayev, Shahrun Chicago Wolv3s 1 1
Murzaseitov, Dulat Astana Wolves 2 1
Alimbaev, Smadyar "Diablo" 3 1
Kairbekov, Zhanybek Civilians Aksuat 4 1
Tolstik, Stepan T-HOPE 5 1
Kurbanov, Yerdaulet Monkeys Khudey-Bergen 6 1
Sattarhanov, Naukhan Mudbugs Karasakal 7 1
Aibekov, Ruslan Blue Demons Baymyrza 8 1
Kabidenov, Sharapat STAR SCREEM 9 1
Belkov, Anatoly Country Aralkum 10 1
Zhunusbayev, Nurlan irtysh 11 1
Eszhanov, Smadyar Young Life Kutebey 12 1
Avilov, Vasily Enemy Soldama 13 1
Esin, Vyacheslav Gems Yasenovka 14 1
Bekov, Altay Sprint Vinogradnoe 15 1
Betkaziev, Akhmet Empire Köbensay 16 1
Draft Round 2
Semushin, Viktor Chicago Wolv3s 17 2
Ishanov, Miruslan Astana Wolves 18 3
Kismetdinov, Kalibek "Diablo" 19 4
Banchenko, German Civilians Aksuat 20 2
Sultanov, Nariman T-HOPE 21 3
Aldiarov, Sestager Monkeys Khudey-Bergen 22 2
Kladukhin, Gennady Mudbugs Karasakal 23 2
Lavrov, Oleg Blue Demons Baymyrza 24 2
Erofeev, Mikhail STAR SCREEM 25 4
Tleshpayev, Akhat Country Aralkum 26 9
Jaksylykov, Darhan irtysh 27 2
Ezhkin, Alexey Young Life Kutebey 28 2
Soluyanov, Nikolay Enemy Soldama 29 2
Barkenov, Serzhan Gems Yasenovka 30 3
Sindyukov, Anatoli Sprint Vinogradnoe 31 2
Kineev, Kalybek Empire Köbensay 32 3
Draft Round 3
Kozhanbayev, Pomazhoger Chicago Wolv3s 33 4
Jangaziev, Tolegen Astana Wolves 34 9
Tolebayev, Yerdaulet "Diablo" 35 7
Kuznechikov, Gennady Civilians Aksuat 36 3
Boytsov, Filipp T-HOPE 37 4
Beisembinov, Rashid Monkeys Khudey-Bergen 38 6
Politov, David Mudbugs Karasakal 39 15
Jumatayev, Meirzhan Blue Demons Baymyrza 40 8
Bellavin, Maxim STAR SCREEM 41 10
Asylbekov, Nariman Country Aralkum 42 10
Kamisbayev, Asylkhan irtysh 43 8
Khamenkov, Modest Young Life Kutebey 44 6
Serikbaev, Mirhat Enemy Soldama 45 5
Baymenov, Adilet Gems Yasenovka 46 20
Nurmanov, Yerbolat Sprint Vinogradnoe 47 14
Andryushin, Vyacheslav Empire Köbensay 48 39
Advertisement