Draft summary for league IV.14 in season 8
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Borozdov, Vadim Astrakhan Brakoniers 1 1
Razvyazkin, Leonid СП Спартак 2 1
Benyaminov, Sergey RUK University 3 1
Kasperskiy, Artem Still RAT 4 1
Shupenko, Vitaly Ypa/I-rPeuT 5 1
Serko, Filipp AutoRoads 6 1
Solokhin, Andrey B.O.B.R.Y. 7 1
Dubousov, Viktor Волшебники 8 3
Volynko, Alexander Echinopsis 9 1
Kaare, Kert Crooklyn Dodgers 10 2
Mataev, Stanislav Youngz 11 1
Kuryshev, Artur Morozovka 12 1
Soshnikov, Veniamin PRBC CSKA 13 1
Verkhov, Nikolay Altay Team 14 2
Bozhenko, Rustam FSB team 15 2
Bochkov, Evgeny Sokols 16 2
Draft Round 2
Litvinov, Oleg Astrakhan Brakoniers 17 2
Buyakov, Igor СП Спартак 18 3
Lipso, Kulno RUK University 19 2
Pashutin, Albert Still RAT 20 5
Gribkov, Serafim Ypa/I-rPeuT 21 3
Buzhan, Boris AutoRoads 22 2
Efimov, Arkady B.O.B.R.Y. 23 5
Bolduev, Leonid Волшебники 24 6
Chubenko, Alexander Echinopsis 25 2
Lonshakov, Valery Crooklyn Dodgers 26 3
Podushkin, Anton Youngz 27 5
Kerner, Grigory Morozovka 28 2
Antokhin, Guriy PRBC CSKA 29 3
Sobol, Alexander Altay Team 30 5
Boldyshev, Venedikt FSB team 31 3
Margolin, Vadim Sokols 32 6
Draft Round 3
Vetrogonskiy, Yury Astrakhan Brakoniers 33 3
Botashev, Anatoly СП Спартак 34 10
Dyadik, Valentin RUK University 35 3
Zatonskiy, Tymur Still RAT 36 11
Lisitskiy, Alexander Ypa/I-rPeuT 37 5
Chernyakevich, Sergey AutoRoads 38 3
Aleksandrov, Leonid B.O.B.R.Y. 39 12
Dolgashev, Adam Волшебники 40 7
Daugats, Ringolds Echinopsis 41 10
Akentiev, Vadim Crooklyn Dodgers 42 15
Rytov, Anatoly Youngz 43 7
Golentsov, Igor Morozovka 44 9
Sotnik, Vasily PRBC CSKA 45 15
Makagonov, Volodymyr Altay Team 46 10
Layko, Evgeny FSB team 47 33
Selyuminov, Yuly Sokols 48 32
Advertisement